Tổ chức sự kiện bao gồm các lĩnh vực sau:

 • Bussiness event: Đây là các chương trình liên quan đến xúc tiến thương mại, đến hoạt động kinh doanh
 • Festive events: Là các chương trình lễ hội, liên hoan, kỉ niệm…
 • Workshops: Là chương trình giới thiệu sản phẩm, bán hàng tại điểm tổ chức
 • Brand and product launches: Các sự kiện liên quan đến thương hiệu, sản phẩm…
 • Trade fairs: Là việc tổ chức các hội chợ thương mại
 • Conventions: Là các buổi Hội nghị
 • Conferences: Là các buổi Hội thảo
 • Social and cultural events: Các sự kiện về văn hoá, xã hội
 • Concerts/live performances: Các bổi biểu diễn trực tiếp, đêm hòa nhạc,..
 • Social and cultural events: Các sự kiện về văn hoá, xã hội
 • Promotional events: Các sự kiện kết hợp khuyến mãi và xúc tiến thương mại
 • Corporate events: Là các sự kiện liên quan đến doanh nghiệp như lễ kỷ niệm ngày thành lập, hội thảo, hội nghị,…
 • Government events: Là các sự kiện của các cơ quan nhà nước như đại hội đảng, hội nghị trung ưng đảng,…
 • Entertainment events: Các sự kiện mang tính chất giải trí
 • Meetings: Là các buổi gặp gỡ giao lưu, họp hành,…
 • Marketing events: Các sự kiện liên quan tới marketing
 • Seminars: Là các buổi hội thảo chuyên đề
 • Exhibitions: Là các hoạt động triển lãm
 • Fundraising events: Là các sự kiện nhằm mục đích gây quỹ
 • Sporting events: Các sự kiện trong lĩnh vực thể thao

Tổ chức là một hoạt động của con người nhằm đạt được một mục đích nào đó ở một thời gian và không gian nhất định

Sự kiện là một sự việc xảy ra mà sự việc đó có ý nghĩa quan trọng đến đời sống xã hội của một cá nhân hay tổ chức nào đó; Nó không nhất thiết phải là những sự việc lớn lao mà chỉ cần có ý nghĩa đến đời sống xã hội là được; Tuy nhiên; sự việc đó nó phải truyền tải và lan tỏa được thông điệp mà cá nhân hay tổ chức mong muốn cho sự việc đó.